Region norr

Om hästen själv får välja

265500-white-horse-at-feedbag

Hästar utfodras på olika vis i olika stall, en del lägger hästens grovfoder i ett hönät som hängs upp en bit på väggen. När hästen äter från ett sådant nät kommer den att ha huvudet högre än de normalt sett skulle ha. På grund av detta arbetar hästen med andra muskler i både nacke och rygg när det äter.

I en pilotstudie där man använde sig av 10 hästar från 7 till 17 år som alla var vana vid att äta från ett hönät. Under två veckors tid fick de sedan vänja sig vid att äta grovfodret från golvet precis nedanför hönätet. Efter denna period lade man 2 kg grovfoder både i hönätet och på golvet nedanför, morgon och kväll. Deras ätbeteende observerades sedan under 4 dagar.

Det visade sig inom kort att även hästar som var van vid ett hönät föredrog att äta från golvet. De började alla med att äta från golvet, men många hästar tittade även upp efter omkring 20 min och åt från hönätet också ett par minuter innan de återgick till att äta från golvet i kortare perioder.

De som utförde studien menade att detta kunde bero på att hästarna tittar upp mer när de står i en box som har ganska täta väggar nedtill och att detta även kunde ha en inverkan på vilken ätställning hästen väljer. De ansåg därför att fler studier behövdes, både för att ta reda på vilken ätställning hästar föredrar och om det finns några fysiologiska effekter av detta.

« Previous post