Region norr

Tävla med islandshästar

Islandshästar tillhör en av mest populära hästraserna i Sverige och är mycket vanliga i tävlingssammanhang, framför bland yngre ryttare. 

Tävlandet med islandshästar delas in ett antal olika grenar, nämligen fyrgångs- och femgångsgrenar, töltgrenar passgrenar, gaedingakeppni samt TREC.

Fyrgångs- och femgångsgrenar äger rum på en ovalbana som är 250 m lång och går ut på att kunna behärska ett antal olika gångarter i både lågt och högt tempo.

Tölt är en gångart som islandshästen är mest känd för, varpå den har förärats en helt egen gren. Passgrenarna kan liknas vid en slags tidstävling där den snabbaste hästen i olika heat vinner. Tölt innebär att hästen har ett ben i marken och tre i lyften istället för tvärtom, som de flesta andra hästraser har. Det finns några få hästraser som kan tölta och islandshästen är helt klart den kändaste.

Gaedingakeppni skiljer sig något från tidigare nämnda grenar då man här fokuserar på hästens kapacitet i olika gångarter samtidigt som själva ridningen är lite mer explosiv än normalt. Gångarten är lite friare och domarna vill hellre se hästen livsglädje och framfusighet. Det ska vara en livfull dans på hästryggen. 

TREC är en slags trekamp där man tävlar i orientering, gångartstest samt hinderteknikbana. I TREC finns inga klassindelningar utan alla slags hästar tävlar tillsammans. Här finns det istället olika nivåer, från nybörjare till seniorer. Man kan rida allt från 3-35 kilometer under en tävling. Mycket fokus ligger på orientering och samspelet mellan häst och ryttare. 

Next post »